Wymienniki ciepła a praca jaką wykonują rekuperatory

Wymiennikami ciepła nazywamy urządzenia, które wymieniają energię cieplną pomiędzy dwoma jej nośnikami. Mogą to być substancje, które są w stanie gazowym lub ciekłym. W ich budowie liczy się głównie to, iż ich konstrukcja jest z materiałów, które doskonale przewodzą ciepło. Poza tym często wymienniki ciepła ściśle współpracują z innymi urządzeniami, które powodują zmniejszenie kosztów ogrzewania. Urządzeniami takimi mogą być rekuperatory.

Wymienniki ciepła dzieli się na kilka rodzai, a każdy z nich podlega dalszemu podziałowi. Wyróżniamy, zatem wymienniki ciepła pod względem budowy, rodzaju czynnika, ze względu na sposób przepływu, ilość czynników wymieniających ciepło, obecność mieszania oraz charakter działania. Każde z tych rodzai wpływa na pracę całego systemu, a w szczególność na poszczególne urządzenia będące w tym systemie np. rekuperatory.

Wraz z wymiennikami ciepła pracują rekuperatory, które odpowiadają za odzysk, jak najbardziej możliwie dużej ilości energii cieplnej, która zostaje wydmuchana z pomieszczenia. Od budowy wymienników ciepła zależy sprawna praca rekuperatorów, ponieważ te dwa urządzenia ściśle ze sobą są powiązane. Zatem im lepsze i sprawniejsze działanie rekuperatorów, tym sprawniejsze działanie rekuperatorów i lepszy odzysk energii cieplnej.