BHP instalacji chłodniczych

Automatyka a podstawowe bezpieczeństwo instalacji chłodniczych

Instalacje chłodnicze są dziś niezbędne w każdej gałęzi przemysłu. Są potrzebne w przemyśle spożywczym, metalurgicznym, przetwórczym, w gazownictwie i w innych branżach. Aby instalacje chłodnicze działały zgodnie z założeniem, niezbędne jest wykorzystanie w nich automatyki. Do ich pracy wykorzystywane są elementy matematyki, techniki, informatyki czyli wszystko to, co wchodzi w skład działu automatyka.

Maszyny działają, dzięki odpowiedniemu zaprogramowaniu, a część lub całość ich pracy jest zautomatyzowana. To oczywiście znacznie ułatwia i usprawnia pracę.

Podczas korzystania z instalacji chłodniczych należy zachować ostrożność. Jest to szczególnie istotne przy chłodnicach, w których czynnikiem chłodzących jest freon. Jest to substancja szkodliwa, niszcząca warstwę ozonową. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, w nowoczesnych chłodniach, jako czynniki chłodzące stosowane są roztwory wody i glikolu. Natomiast korzystając z chłodziarek freonowych trzeba stosować się do konkretnych wytycznych - i tu duże znaczenie ma automatyka.

Przy systemach freonowych, należy szczególnie dbać o to, by nie były one wystawione na działanie wysokich temperatur. W trakcie pożaru istnieje prawdopodobieństwo wybuchu i wydostania się freonu do atmosfery. Poza tym, należy bardzo uważać na to, by żaden element instalacji zawierającej freon nie został uszkodzony mechanicznie.

Chociaż za bezpieczeństwo instalacji chłodniczych odpowiada zazwyczaj automatyka, to jednak człowiek musi kontrolować pracę poszczególnych elementów całego systemu. Mimo wysokiego zaawansowania technologicznego, nie istnieją nieomylne maszyny. Dlatego właśnie, pomimo dużej skuteczności systemów kontrolnych i monitorujących działanie urządzeń, człowiek także musi sprawdzać ich funkcjonowanie.