Automatyka powoduje ograniczenie zużycia energii

Podstawową wagą wszelkich urządzeń chłodniczych była ich energochłonność. Zastosowanie najnowszych technologii oraz udoskonalenie automatyki sprawiło, że urządzenia chłodnicze są coraz bardziej ekonomiczne. Większość producentów zdawała sobie sprawę, że energochłonność stanowiła największą barierę w rozwoju branży chłodniczej.

Urządzenia chłodnicze są sterowane i monitorowane za pomocą specjalistycznej automatyki, która odpowiada za właściwy przebieg wielu procesów. W zależności od potrzeb poszczególne moduły są uruchamiane lub pozostają w wyłączone. Dzięki temu zużywane jest tylko tyle energii elektrycznej, ile jest niezbędne.

Systemy automatyki chłodniczej zawsze mają określony margines bezwładności. Jego ograniczenie wpływa na poprawienie efektywności energetycznej sterowanego urządzenia. Rozwój komputerów i technologii informatycznych stanowił kolejny impuls do doskonalenia systemów automatyki sterującej.

Wpływ automatyki na oszczędności energetyczne może być również pośredni. Rozwój monitoringu sprawdzającego szczelność instalacji chłodniczych przywrócił do łask amoniak, który jest jedną z najbardziej efektywnych substancji chłodzących. Dzięki temu gigantyczne systemy chłodzące zużywają znacznie mniej prądu niż gdyby stosowany był inny czynnik.

Automatyka stosowana w instalacjach klimatyzacyjnych, które stanowią część urządzeń chłodniczych umożliwia odzyskiwanie części chłodu z instalacji. Taka odwrotna rekuperacja również wpływa na skrócenie czasu pracy klimatyzatora, co znajduje swe odbicie w ilości zużytej energii.