Automatyka w sterowaniu zaawansowanymi urządzeniami chłodniczymi

Ostatnimi czasy dużo się mówi o konieczności wprowadzania do przemysłu takich rozwiązań, które nie będą zagrażały środowisku. W mediach jednym z gorących tematów jest lansowanie mody na bycie „eko”, które przejawia się nie tylko w kupowaniu produktów w sklepach z ekologiczną żywnością, lecz także, chociażby, w instalowaniu ekologicznych systemów grzewczych, to jest takich, które wykorzystują energię czerpaną ze źródeł odnawialnych.

Optymalne warunki chłodzenia zapewnić można dzięki automatycznemu sterowaniu. Instalacje działające automatycznie są zdecydowanie bardziej ekonomiczne oraz ekologiczne ponieważ działają wyłącznie w niezbędnym zakresie i przy minimalnych mocach. Intensywność chłodzenia oraz moc urządzeń zmienia się dynamicznie wraz ze zmianą warunków otoczenia: https://www.automatyka.warszawa.pl/automatyka-zastosowania/instalacje-chlodnicze/

Duże przedsiębiorstwa przemysłowe od dawna zobligowane są do stosowania takich rozwiązań, które nie będą zagrażały środowisku. Od czasu wejścia do Unii, te zalecenia są coraz bardziej zaostrzane. Dotyczy to między innymi coraz bardziej restrykcyjnych norm dotyczących korzystania z urządzeń chłodniczych.

Jeszcze kilkanaście lat temu, podstawowym czynnikiem chłodzącym w wielu urządzeniach, nawet tych najbardziej podstawowych, jak choćby domowe lodówki, był freon. Po serii badań i protestach ekologów okazało się, że freon jest odpowiedzialny za powiększanie się dziury ozonowej, która stanowi zagrożenie dla człowieka i całego jego otoczenia.

Zaczęto więc wykorzystywać inne substancje chłodzące, między innymi amoniak. Jako czynnik chłodniczy, amoniak jest bardzo wydajny i względnie bezpieczny, pod warunkiem odpowiedniej, a więc zgodnej z instrukcjami, obsługi urządzenia. Problem powstaje, gdy wadliwość urządzenia czy nieodpowiednia eksploatacja doprowadzają do wycieku amoniaku.

Wówczas istnieje duże niebezpieczeństwo, gdyż uwalniający się amoniak jest wybuchowy i toksyczny. Aby zapobiegać uwalnianiu się amoniaku, stosuje się coraz bardziej zaawansowane technologie produkcji maszyn chłodniczych. Poddaje się je rozmaitym testom, które pozwalają zapobiegać rozszczelnianiu się urządzeń chłodniczych.

Oprócz zastosowania coraz bardziej szczelnych i odpornych materiałów, duży nacisk kładzie się na automatykę urządzeń chłodniczych. Wyposaża się więc sprzęt w specjalne urządzenia sterujące, które są w pełni zautomatyzowane. Dzięki automatyce, możliwe jest wykrywanie nawet drobnych usterek, które - jeśli nie zostaną w porę wykryte - mogą doprowadzić do poważnych awarii.

Obok tego, specjaliści od maszyn chłodniczych, starają się wyposażać je w taki czynnik chłodniczy, który będzie jak najbardziej nowoczesny, a więc i ekologiczny. Coraz bardziej popularny staje się więc dwutlenek węgla, który nie stanowi zagrożenia ani dla człowieka, ani dla środowiska.

Dwutlenek węgla wykorzystywany jest przede wszystkim w agregatach chłodniczych, które pracują w bardzo niskich temperaturach. Amoniak w takich przypadkach okazuje się dużo mniej wydajny. Przy wartościach temperatur poniżej -42 stopni Celsjusza, amoniak nie ma zdolności do efektywnego parowania. Zdecydowanie lepiej radzi sobie dwutlenek węgla.

Zastosowanie CO2 pozwala- przede wszystkim - zmniejszyć zużycie energii potrzebnej przy pompowaniu czynnika chłodzącego. W przypadku amoniaku czy glikolu było ono bardzo wysokie. Drugim argumentem jest wspomniana już nietoksyczność dwutlenku węgla - wszystko to razem wpływa na to, że CO2 zostało uznane za czynnik w największym stopniu ekologiczny. Wielu producentów zaczyna więc tworzyć urządzenia opierające się na jego wykorzystaniu. Przekonują się do niego także sami klienci.

W wielu przedsiębiorstwach bez trudu znajdziemy agregaty chłodzone dwutlenkiem węgla, które działają w systemie dwuobiegowym, tak zwanym obiegu kaskadowym. W agregacie kaskadowym automatyka sterowania jest bardzo ważna.