Automatyka steruje komorami chłodniczymi

Chłodzenie towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Poznane źródła mówią, że już pięć tysięcy lat temu Chińczycy zwozili z gór bryły lodu, które latem służyły do chłodzenia napojów. Lód i śnieg były pierwszymi znanymi czynnikami chłodzącymi.

Naukowe odkrycia, dotyczące wpływu drobnoustrojów na psucie się żywności oraz poznanie wpływu temperatury na prędkość mnożenia się bakterii czy pleśni spowodowały rozwój chłodnictwa. Gwałtowny rozkwit tej dziedziny towarzyszył rewolucji przemysłowej.

Obniżenie temperatury jest niezwykle skuteczną formą konserwowania produktów spożywczych Podstawą przechowywania produktów spożywczych w zakładach przemysłowych są komory chłodnicze lub komory mroźnicze. Podstawowym zagadnieniem jest utrzymanie w nich odpowiedniej, stałej temperatury. Do tego celu służy specjalnie zaprojektowana automatyka.

Współczesne komory są wyposażone w termostatyczne lub elektroniczne zawory, regulatory ciśnienia i temperatury, presostaty, termostaty, sterowniki, przetworniki i czujniki, które umożliwiają prowadzenie procesu chłodniczego dzięki wykorzystaniu automatyki. Regulatory wydajności sprężarek lub skraplacza pozwalają automatyce na pełną kontrolę zachodzących procesów.

Automatyka chłodnicza sprawiła, że wiele procesów technologicznych w rozmaitych branżach mogło ulec znacznemu uproszczeniu. Automatycznie sterowane komory chłodnicze mają dzisiaj bardzo szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie należy opóźnić rozwój mikroorganizmów, które wpływają na niszczenie przechowywanych towarów.