Automatyka w instalacjach chłodniczych na dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla jest zarówno bezpiecznym, jak i ekologicznym czynnikiem chłodniczym. Dlatego jest też coraz chętniej i powszechniej wykorzystywany w urządzeniach i instalacjach chłodniczych.

Z powodu tego, że dwutlenek węgla jest bardzo przyjazną dla środowiska naturalnego substancją, dzisiaj, gdy coraz większą uwagę zwraca się nie tylko na wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, którą gwarantuje automatyka, ale również na stosowanie ekologicznych rozwiązań, instalacje wykorzystujące dwutlenek węgla stają tak popularne oraz coraz chętniej i powszechniej stosowane.

Wiele urządzeń chłodniczych, które stawiają na automatykę i energooszczędność, nie jest jednak zupełnie bezpieczna. Tak wygląda sytuacja w przypadku instalacji chłodniczych z amoniakiem, który nie jest postrzegany jako najlepszy i najbardziej bezpieczny czynnik chłodniczy.

Dlatego tak docenione zostały instalacje chłodnicze, które jako medium chłodzące stosują dwutlenek węgla. Są cenione właśnie ze względu na bezpieczeństwo, stosowanie ekologicznych rozwiązań, możliwość uzyskania bardzo niskich temperatur zamrażania.

Automatyka chłodnicza instalacji chłodniczych, które w procesie chłodzenia wykorzystują dwutlenek węgla również wymaga zastosowania dodatkowych zabezpieczeń. Także bowiem stężenie dwutlenku węgla powinno być monitorowane i kontrolowane. Dzięki zastosowaniu jednak automatycznych rozwiązań instalacje chłodnicze z dwutlenkiem węgla nie powodują zagrożenia i są całkowicie bezpieczne.